Naast onderhoud en nieuwbouw richt BQP B.V. zich ook op de verbouwing van servicestations.

Heeft u reeds een in het oog springende loods of een representatief gebouw en wilt u hier bijvoorbeeld een bijpassend carwash centrum aan toe voegen? Ook dan zijn wij u graag van dienst!
Wij bespreken met u de wensen waarna we de beoogde locatie bezoeken. Hier kunnen wij zonodig alvast inmeten en een en ander op foto vastleggen. Eventueel worden nuts aansluitingen beoordeeld en wordt er meegedacht in constructieve oplossingen.
Nadat er in samenspraak met u een voorlopig ontwerp is gemaakt, kan BQP B.V. het plan uitwerken door middel van bestek en bestektekeningen. Hiermee kunt u naar diverse aannemers om een prijs aan te vragen. Natuurlijk begeleiden wij u ook verder in dit proces.

BQP B.V. combineert bij de door haar uit te voeren verbouwingswerkzaamheden haar ervaring en vakmanschap met inventieve en op het project toegesneden oplossingen.

Voor (ver)bouwen met verstand: BQP B.V.

 

Verbouwing nieuw wascentrum in een oude garage en showroom bij De Roos te Putten